Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

23 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zwraca się z zaproszeniem do złożenia ofety dotyczącej wykonania zadania pn. "Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i 1 drukarki dla Klubu Senior + w Skaryszewie" w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020".

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
23 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zaprasza do złożenia oferty na: "Zakup wyposażenia sportowego dla Klubu Senior+ w Skaryszewie" w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020".

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
31 sierpnia 2020

Informacja o wyniku zamówienia publicznego

Informacja o wyniku zamówienia publicznego dotyczącego wykonania zadania pn.: "Remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku mieszczącym się w Skaryszewie przy ul. Targowej 14 na potrzeby powstania Klubu „Senior+”.

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zamówienia publicznego
12 sierpnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zwraca się z zaproszeniem do złożenia ofety dotyczącej wykonania zadanie pn.: "Remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku mieszczącym się w Skaryszewie przy ul. Targowej 14 na potrzeby powstania Klubu „Senior+”.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
Powiększ zdjęcie info
28 lipca 2020

Wnioski - Świadczenia Rodzinne, Dobry Start

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie informuje, że przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie ,,dobry start” na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 od 1 sierpnia 2020 r. odbywać się będzie w budynku remizy OSP przy ul. Juliusza Słowackiego 5 w Skaryszewie w godzinach: od 7:30 do 12:30 i od 13:00 do 17:50

Natomiast wnioski na  Świadczenie  Wychowawcze  500+ na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od lutego 2021r.

Czytaj więcej o: Wnioski - Świadczenia Rodzinne, Dobry Start
20 lipca 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w zaproszeniu do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn.: "Remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku mieszczącym się w Skaryszewie przy ul. Targowej 14 na potrzeby powstania Klubu „Senior+”. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania. 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
16 lipca 2020

Ruszyły wypłaty w Ramach Programu Dobry Start

 

Ruszyły wypłaty w Ramach Programu Dobry Start

Począwszy od 16 czerwca 2020r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie rozpoczął wypłatę  świadczeń w Ramach programu Dobry Start. Pierwszych 65 uczniów otrzymało świadczenia na kwotę 19 500 zł.

W kolejnych dniach środki w ramach programu będą otrzymywały rodziny, które złożyły wnioski w formie elektronicznej. Od miesiąca sierpnia 2020r. pracownicy OPS w Skaryszewie rozpoczną przyjmowanie wniosków w wersji papierowej zarówno na świadczenia 300+ jak i świadczenia rodzinne.

Jednocześnie proszę aby osoby które pobierają świadczenia wychowawcze 500+ nie składały wniosków, gdyż zachowują do nich prawo do 31 maja 2021roku. Wnioski o 500+ mogą składać te osoby które nabędą prawo do świadczenia na bieżąco.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Ruszyły wypłaty w Ramach Programu Dobry Start
26 czerwca 2020

Informacja dotycząca wniosków na świadczenie wychowawcze

UWAGA!


W okresie zasiłkowym 2020/2021 NIE SKŁADAMY wniosków na świadczenie wychowawcze („500+”), świadczenie to jest przyznane do 31 maja 2021r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego („500+”) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od 1 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych elektronicznie – od dnia 1 lutego 2021r.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca wniosków na świadczenie wychowawcze