Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Źródła%20ciepła
6 października 2022

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła

Od dnia 10.10.2022r. wnioski na dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła będą przyjmowane w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła
Powiększ zdjęcie DW_Wypłata
30 września 2022

WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

W dniu 29 września 2022r. ruszyły pierwsze wypłaty dodatków węglowych  w Gminie Skaryszew. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zajmujący się realizacją świadczeń z tytułu dodatku węglowego dokonał pierwszych wypłat  dla 298 gospodarstw domowych na łączną kwotę 894 000,00 zł. Pozytywnie rozpatrzone wnioski o dodatek węglowy będą sukcesywnie wypłacane.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO
Powiększ zdjęcie DW
23 września 2022

Nowelizacja dodatku węglowego

Nowelizacja dodatku węglowego weszła w życie z dniem 20 września 2022r. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy, tj. od dnia 17 sierpnia 2022r.

Komu przysługuje dodatek na węgiel po zmianie?
Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.
 
WAŻNE!.
Nie będzie możliwości otrzymania kilku dodatków węglowych na jeden adres! Czyli 3000 zł dodatku węglowego dostaniemy na jeden adres.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Nowelizacja dodatku węglowego
23 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel
18 sierpnia 2022

Dodatek Węglowy – Informacja

W dniu 12.08.2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym (Dz. U z 2022r., poz. 1962). Informujemy, że na terenie Gminy Skaryszew obsługę wniosków o dodatek węglowy będzie realizował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie – wnioski będą wydawane i przyjmowane w Sali Konferencyjnej budynku OSP Skaryszew ul. Słowackiego 5 w godz. od 8.00 do 15.00.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Dodatek Węglowy – Informacja
16 sierpnia 2022

Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września 2022r. do 15 września 2022r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie pok. 10.

Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł./osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 345,00 zł. za każdy hektar przeliczeniowy.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:

  • w siedzibie MGOPS w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6
  • na stronie internetowej MGOPS Skaryszew: www.mgops.skaryszew.eu w zakładce Aktualności
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Skaryszew odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 90b ust. 3 i 4 (Dz. U. z 2021. poz. 1915 ze zm.) oraz na podstawie  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew.

Szerszy wykaz wydatków kwalifikowanych określony został w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023
20 lipca 2022

Informacja o wyniku zamówienia publicznego

Informacja o wyniku zamówienia publicznego dotyczącego realizacji programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – moduł II” na rok 2022, polegające na dostawie „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zamówienia publicznego