Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

23 marca 2021

Informacja dotycząca świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Z końcem maja 2021 roku upływa termin przyznania świadczenia wychowawczego. Osoby, które nadal chcą pobierać „500+” na dzieci muszą w tym roku złożyć nowy wniosek.

Od 1 lutego 2021r.można to zrobić drogą elektroniczną.

Od 1 lutego można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2021 roku do końca maja 2022. Do wyboru są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz platforma ZUS. To proste systemy, które umożliwiają sprawne złożenie wniosków.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022
23 marca 2021

Informacja o pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Z uwagi na aktualną sytuację panującą w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19, mając na względzie troskę o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie od 25 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021r. zostaje ograniczona obsługa interesantów.

  1. Do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą wejść tylko osoby, które umówiły się telefonicznie 48 610 32 84 z danym pracownikiem Ośrodka bądź za pomocą poczty elektronicznej mgops@skaryszew.eu.
  2. Przed wejściem obowiązkowa jest maseczka zasłaniająca nos i usta.
  3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie jest czynny niezmiennie od poniedziałku do piątku od godziny 730 do 1530.

Zachęcamy Państwa do składania wszelkiej dokumentacji drogą elektroniczną na adres: mgops@skaryszew.eu oraz za pomocą platformy e-PUAP: /MGOPSSkaryszew/skrytka.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja o pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
24 lutego 2021

Ruszają zajęcia z seniorami w nowo utworzonym Klubie Senior+ w Skaryszewie

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie od 1 marca 2021r. wznawia działalność Klubu Senior+ w Makowcu.

Od 2 marca 2021r. ruszają zajęcia z seniorami w nowo utworzonym Klubie Senior+ w Skaryszewie przy ul. Targowej 14. Zajęcia w obydwu ośrodkach wsparcia będą odbywały się trzy razy w tygodniu od godz. 1300 do 2000.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Ruszają zajęcia z seniorami w nowo utworzonym Klubie Senior+ w Skaryszewie
28 stycznia 2021

Świadczenie 500 plus - nabór od 1 lutego 2021 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Plakat 500 plus

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Świadczenie 500 plus - nabór od 1 lutego 2021 r.
27 stycznia 2021

Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

Warunki przyznania dopłaty:

Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zwany dalej   “dopłatą do czynszu”.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę miedzy wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej decyzji wcześniejszej okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.
29 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą — umowa o świadczenie usług; na czas określony od 18 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
21 grudnia 2020

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija

 

Życzą Dyrektor wraz z Pracownikami

 

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe
16 grudnia 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego trybie  zaproszeniu do złożenia oferty na kompleksową usługę całodobowego centrum teleopieki dla 10 opasek monitorujących stan zdrowia wraz z w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania