Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciedziałania Przemocy w Rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 listopada 2021

Kampania przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt


Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które choć odwieczne dopiero od kilkunastu lat istnieje w świadomości społecznej w naszym kraju i staje się przedmiotem świadomych, skoordynowanych działań zaradczych. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt definiuje się jako każdy akt przemocy ze względu na płeć, który prowadzi lub może prowadzić do fizycznej, seksualnej lub psychicznej krzywdy lub cierpienia kobiet i dziewcząt, w tym groźby dokonania takich aktów przemocy jak przymus lub bezprawne pozbawienie wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt obejmuje między innymi przemoc fizyczną, seksualną i psychiczną, która występuje w rodzinie lub w całej społeczności, a także jest stosowana lub dopuszczana przez Państwo. Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 - w tym zwiększona izolacja, ograniczona mobilność, stres i niepewność ekonomiczna – niewątpliwie doprowadziły do nasilenia się przemocy domowej i jeszcze bardziej naraziły kobiety i dziewczęta na inne formy przemocy...

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Kampania przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt
25 listopada 2021

"PRZEMOC NIEJEDNO MA IMIĘ"

 
"PRZEMOC NIEJEDNO MA IMIĘ" - pod taka nazwą w dniu 17 września 2021r. odbyła się Konferencja poświęcona przemocy w rodzinie. Patronat honorowy nad Konferencją objął Pan Dariusz Piątek Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, który był organizatorem Konferencji zaprosił do udziału służby publiczne, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z ofiarami przemocy, sprawcami przemocy jak również świadkami przemocy. W Konferencji uczestniczyli m.in. pracownicy socjalni, psycholodzy i pedagodzy szkolni, funkcjonariusze policji i ochrony zdrowia, przedstawiciele służby kuratorskiej oraz organizacji pozarządowych i Klubów Senior+...
 
Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: "PRZEMOC NIEJEDNO MA IMIĘ"
21 maja 2020

Komunikat

KOMUNIKAT

Procedura postępowania w sprawie realizacji procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji epidemiologicznej w kraju związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Czytaj więcej o: Komunikat
21 maja 2020

Definicja Przemocy

DEFINICJA PRZEMOCY

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody. Dla kogoś nieoswojonego z językiem psychologicznym powyższe zdanie ma prawo brzmieć nieco egzotycznie. Ujmując sprawę "po ludzku", chodzi o to, że o przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione cztery warunki:

Czytaj więcej o: Definicja Przemocy
21 maja 2020

Placówki i instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie, Lokalne instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

Placówki i instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie,
Lokalne instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie ul. Słowackiego 6. tel. 48 610 32 84, 510 980 149, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w skład, którego wchodzą:
- przedstawiciele Pomocy Społecznej;
- przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- przedstawiciel Policji;
- przedstawiciel Służby Zdrowia;
- przedstawiciel Oświaty;
- kuratorzy.

Czytaj więcej o: Placówki i instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie, Lokalne instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie
21 maja 2020

Poradnik - "Osobisty plan awaryjny"

„Osobisty plan awaryjny” to poradnik przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Pliki do pobrania:

Osobisty plan awaryjny  - 1,09 MB
Osobisty plan awaryjny - poradnik  - 431.41 KB

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zespół interdyscyplinarny

    Zespół interdyscyplinarny