Kadra Ośrodka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

K A D R A
MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKARYSZEWIE

L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko / zakres spraw

Nr pokoju

Nr telefonu

1

Aneta Wilanowicz

Dyrektor

13

48 610-32-84 wew. 26

2

Jolanta Kalbarczyk

Główny Księgowy

9

48 610-32-84 wew. 25

3

Monika Adamczyk

Zastępca Dyrektora

9

48 610-32-84 wew. 25

4

Milena Celej

Załatwia sprawy z zakresu:

 • administracji MGOPS
9 48 610-32-84 wew. 25

5

Izabella Borucińska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.

12

48 610-32-84 wew. 21

6

Zofia Kozicka

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.

12

 

48 610-32-84 wew. 21

7

Lidia Słowińska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie

11

48 610-32-84 wew. 23

8

Aneta Lipiec

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • pomocy żywnościowej,
 • przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.

10

48 610-32-84 wew. 24

9

Anna Kowalczyk

Załatwia sprawy z zakresu:

 • pomocy środowiskowej,
 • pracy socjalnej,
 • usług opiekuńczych,
 • stypendiów szkolnych,
 • przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.

10

48 610-32-84 wew. 24

10

Martyna Czapczyńska

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • czystego powietrza

08

48 326-17-27

11

Agata Gronek

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • czystego powietrza
08 48 326-17-27

12

Karolina Dziocha

Załatwia sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • czystego powietrza

08

48 326-17-27

13

Agnieszka Deja

Asystent rodziny

11

48 610-32-84

14

Teresa Gazda

Opiekun w MGOPS

01

48 610-32-84

15

Ewa Włodarska

Opiekun w MGOPS

01

48 610-32-84

16

Fijałkowski Andrzej

Kierowca w MGOPS

01

48 610-32-84

 

 

 

Autor: Ireneusz Jaworski