Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

26 kwietnia 2016

Świadczenie 500+ Już ponad 1200 wniosków!

Rodzice złożyli w gminie Skaryszew już ponad 1200 wniosków o świadczenie wychowawcze. 95 wniosków wpłynęło przez internet. Program „Rodzina 500 plus” ruszył  1 kwietnia 2016r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, w którym można składać wnioski, w miesiącu kwietniu br. rozpoczął pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych. Wydano 390 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze wypłacono już dla 610 świadczeniobiorców na kwotę 304 917, 00 zł.

Czytaj więcej o: Świadczenie 500+ Już ponad 1200 wniosków!
4 kwietnia 2016

Wnioski - 500 plus

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie w godzinach:

  • poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
Czytaj więcej o: Wnioski - 500 plus
29 lutego 2016

Program Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195), z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE 500 zł?

  • świadczenie na pierwsze dziecko także dla mniej zamożnych rodzin
  • świadczenie 500 zł dla każdej rodziny na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat
  • Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko: 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego
  • Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • W projekcie ustawy nie ma zapisu o ograniczeniach dla najbogatszych

 

Czytaj więcej o: Program Rodzina 500 plus
28 stycznia 2016

Punkt Nieodpłatnej Porady Prawnej

Od 4 stycznia 2016r., w godz. 8.00 – 12.00 w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się obok Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie rozpoczyna funkcjonowanie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego między Starostą Powiatu Radomskiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Skaryszew z usług świadczonych przez prawników będą mogli korzystać uprawnieni mieszkańcy gminy Skaryszew i powiatu radomskiego. Działalność punktu jest finansowana przez powiat radomski z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Lokal, w którym mieści się punkt został użyczony przez gminę Skaryszew bezpłatnie.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 503 - 773 - 843 w godzinach pracy punktu.

 

Czytaj więcej o: Punkt Nieodpłatnej Porady Prawnej
4 stycznia 2016

Nowe wzory wniosków

W zakładce druki do pobrania zaktualizowanie wnioski:

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Oraz dodano nowy:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Czytaj więcej o: Nowe wzory wniosków