Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

27 stycznia 2021

Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

Warunki przyznania dopłaty:

Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zwany dalej   “dopłatą do czynszu”.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę miedzy wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej decyzji wcześniejszej okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.
29 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą — umowa o świadczenie usług; na czas określony od 18 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.,

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
21 grudnia 2020

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija

 

Życzą Dyrektor wraz z Pracownikami

 

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe
16 grudnia 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego trybie  zaproszeniu do złożenia oferty na kompleksową usługę całodobowego centrum teleopieki dla 10 opasek monitorujących stan zdrowia wraz z w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
14 grudnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia oferty na kompleksową usługę całodobowego centrum teleopieki dla  10 opasek monitorujących stan zdrowia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
25 listopada 2020

Nabór uczestników do „Klubu Senior +”

Klub Senior +

Rozpoczynamy już w styczniu 2021 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior +”
mieszczącego się w Skaryszewie przy ul. Targowej 14

JEŻELI JESTEŚ:
• mieszkańcem Gminy Skaryszew wieku w 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym?

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do „Klubu Senior +”
Powiększ zdjęcie Czyste%20Powietrze
25 listopada 2020

Program „Czyste powietrze” wzór żądania wydania zaświadczenia

Program „Czyste powietrze” wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Skaryszewie  informuje, że rozpoczyna wydawanie zaświadczeń o dochodach  w ramach części drugiej Programu „Czyste Powietrze” Wzór żądania wydania zaświadczenia na potrzeby tego programu znajduje się poniżej (format pdf). Powyższy dokument można pobrać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Program „Czyste powietrze” wzór żądania wydania zaświadczenia
Powiększ zdjęcie Informacja
3 listopada 2020

Informacja

W trosce o zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa, tj. ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) - mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwracamy się z apelem, aby wszelkie możliwe sprawy ustalać z pracownikami Ośrodka telefonicznie.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja