Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

29 lutego 2016

Program Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. poz. 195), z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE 500 zł?

  • świadczenie na pierwsze dziecko także dla mniej zamożnych rodzin
  • świadczenie 500 zł dla każdej rodziny na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat
  • Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko: 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego
  • Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • W projekcie ustawy nie ma zapisu o ograniczeniach dla najbogatszych

 

Czytaj więcej o: Program Rodzina 500 plus
28 stycznia 2016

Punkt Nieodpłatnej Porady Prawnej

Od 4 stycznia 2016r., w godz. 8.00 – 12.00 w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się obok Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie rozpoczyna funkcjonowanie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego między Starostą Powiatu Radomskiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Skaryszew z usług świadczonych przez prawników będą mogli korzystać uprawnieni mieszkańcy gminy Skaryszew i powiatu radomskiego. Działalność punktu jest finansowana przez powiat radomski z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Lokal, w którym mieści się punkt został użyczony przez gminę Skaryszew bezpłatnie.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 503 - 773 - 843 w godzinach pracy punktu.

 

Czytaj więcej o: Punkt Nieodpłatnej Porady Prawnej
4 stycznia 2016

Nowe wzory wniosków

W zakładce druki do pobrania zaktualizowanie wnioski:

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Oraz dodano nowy:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Czytaj więcej o: Nowe wzory wniosków