Nabór uczestników do „Klubu Senior +”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2020

Klub Senior +

Rozpoczynamy już w styczniu 2021 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior +”
mieszczącego się w Skaryszewie przy ul. Targowej 14

JEŻELI JESTEŚ:
• mieszkańcem Gminy Skaryszew wieku w 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”


Klub Senior+ to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne.

W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 15 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie przy ul. Juliusza Słowackiego 6 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00, tel. 48 610 32 84 w terminie do 28 grudnia 2020 roku.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:
• w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie
• ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie:
   www.mgops.skaryszew.eu
• osoby, które złożą formularz rekrutacyjny zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od miesiąca stycznia 2021r.

Godzin pracy Klubu zostaną dostosowanie do potrzeb uczestników.

ZAPRASZAMY

Dyrektor MGOPS w Skaryszewie
Aneta Wilanowicz

 

 

Deklaracja uczestnictwa  - 405 KB
Ogłoszenie nabór "Klub Senior +" - 334 KB

 

 

 

 

 

Autor: Ireneusz Jaworski